duchovní výchova Hadova

Svátosti - základní přehled

30. 9. 2008 20:34

Předpokládám, že většina z nás tyto "základy" křesťanské nauky má už v malíčku, přesto si myslím, že není na škodu si je trochu oprášit.


Svátosti rozdělujeme do 3 skupin:
iniciační (začleňují nás do plnosti života církve)
uzdravení (dávají nám sílu pro život podle Evangelia)
služby společenství (udávají směr života)

svátosti iniciační:

  1. křest - M   
  2. biřmování    - Ž
  3. eucharistie    - Ž


svátosti uzdravení:

  1. smíření (zpověď)    - M
  2. pomazání nemocných    - M i Ž


svátosti společenství:

  1. manželství    - ž
  2. svěcení        - Ž

 

Tak, a teď si je postupně budeme rozebírat.

_______________________________________________________

Křest - je to svátost mrtvých křesťanů (mrtvý křesťan = člověk v těžkém hříchu, nebo ten, kdo nemůže přijímat svátosti živých). Tato svátost může být udělena pouze 1 x za život. Existují 3 způsoby křtu. Jedná se o křty:

  1. vodou
  2. krví
  3. touhy

Křest vodou (nejčastější) se využívá nejčastěji, přijímají ho dospělí i děti (novorozenci). Dospělím se uděluje po "zkušební době" - katechumenátu a obvykle na Bílou sobotu. Novorozencům a malým dětem pár týdnů po narození (zde se před Kristem za víru tohoto dítěte odpovídají rodiče a kmotři).

V nebezpečí smrti (pokud není přítomen kněz) lze křtít také neperlivou, neochucenou (bez příchuti) a čistou vodou. Ten, kdo křtí, musí mít úmysl provést křest a ten, kdo je křtěn, pokud se uzdraví, měl by vše ještě probrat s knězem a obrátit se a věřit evangeliu. Stává se ale křtem platným členem církevního společenství.

Křest krví je prováděn lidem, kteří nebyli pokřtěni a přesto trpěli a položili život pro Krista nebo jeho víru. Typickým příkladem byly malé děti, které nechal Herodes vyvraždit, aby se zbavil Krále - Ježíše.

Křest touhy se vyskytuje v případě, že nějaký katechumen (člověk co se připravuje na přijetí křtu) (náhle) zemře a nestačil se provést křest. Pokud měl katechumen v úmyslu křest přijmout, provede se křest touhy. Ovšem nemusí se jednat pouze o katechumeny (například pokud se nestihne pokřtít vodou v nebezpečí smrti).

_______________________________________________________

Biřmování - (svátost křesťanské dospělosti) - obvykle se uděluje věkově starším osobám (kolem 15 let a více). Člověk, který tuto svátost přijímá, musí být živým křesťanem (schopen přistupovat ke svátostem živých, bez těžkého hříchu), být schopen převzít plnou odpovědnost za svou víru a uvědomovat si hodnotu této svátosti.

Při této svátosti se volí biřmovací patron - nějaký prohlášený svatý, který bude ochranou biřmovanci a vzorem pro život a odpovědnost spolu s biřmovancem přebírá také biřmovací kmotr, kterého si zvolí (neměla by to být osoba blízká - partner, rodič ani křestní kmotr), a který má pomáhat rodičům biřmovance při výchově.

Biřmování se obvykle provádí katechumenům spolu se křtem na Bílou sobotu. Tuto svátost lze přijmout pouze 1 x za život! 

_______________________________________________________

Eucharistie - (svaté příjímání) - lze k němu přistoupit při slavení mše svaté, pokud člověk není v těžkém hříchu, své případné manželství uzavřel řádně před církví, není exkomunikován z této svátosti apod.

Při této svátosti se člověk setkává s živým Ježíšem, má právo na důstojnou modlitbu a nutno podotknout, že tato svátost je nejintimnějším prožitím Boží lásky k člověku. Proto je vhodné zachovat diskrétnost.

Do hostie (eucharistický chléb) se nekouše, ani se neláme, pokud nám to nebylo výslovně nařízeno (knězem). Tuto svátost lze přijmou maximálně 2 x denně (existují i vyjímky), avšak alespoň 1 x ročně nejlépe v době velikonoční.

_______________________________________________________

Smíření - (zpověď) - jedná se o svátost mrtvých křesťanů, člověk přistupuje ke knězi (prostředník Krista), aby se zbavil hříchů, které spáchal vůči církvi nebo Kristu. Kdo pravidelně přistupuje k této svátosti, najde v ní pevnou cestu, která ho přibližuje blíže k Bohu.

Je nutné přistoupit k této svátosti minimálně 1 x ročně (nejlíp v době velikonoční).

_______________________________________________________

Pomazání nemocných - tato svátost se uděluje především starším osobám anebo těm, kdo mají před sebou například nějakou těžkou operaci. Tato svátost je svátostí živých i mrtvých křesťanů, takže funguje jako svátost smíření - odpouští těžké hříchy. Pokud to není "narychlo", je dobré předtím přistoupit ke svátosti smíření, ikdyž to není podmínkou.

_______________________________________________________

Manželství - v současné době je církevní sňatek platný i zákonně, nemusí se tedy znovu oddávat na městském úřadě. Svatby církevní se úmyslně dělají v zasvěcených kostelích (kaplích), aby "pozvali snoubenci do svého života také Boha". Pokud by někdo žil ve sňatku, uzavřeném mimo církev, nemá právo přistupovat ke svátostem (eucharistie, biřmování atd.). Takovéto manželství je nutné dodatečně splatnit.

Jedná se o svátost živých křesťanů. Pokud by jste se s partnerem / partnerkou rozvedli, před Bohem zůstává vaše manželství stále platné, (čili dalším zákoně platným manželstvím vzniká před Bohem nevěra).

Pokud by nějakému muži zemřela žena a jeho děti by byli samostatné, může být vysvěcen na kněze.

_______________________________________________________

Svěcení - (svátost kněžství) - neženatí muži, pokud úspěšně vystudovali seminář a cítí povolání k této službě, můžou přijmout tuto svátost. Jedná se v podstatě o svátost manželství, akorát ženu zde zastupuje Bůh - jemu slibujou věrnost (a církvi také), dostávají plnost Kristova kněžství a nesou větší odpovědnost za církev. Kněží mohou zpovídat, avšak jsou vázáni přísnou mlčenlivostí o obsahu této svátosti. 

Jedná se o svátost živých křesťanů. Svátost manželství nemůžou přijmout kněží, (u řeckokatolíků je možné stát se knězem i po té, co je muž ženatý). 

 
Zobrazeno 1198×

Komentáře

Adolf7

Za to že dokonale neznáš Bibli se mi nemusíš omlouvat.<br />
Já ji taky neznám dokonale.<br />
Jestli jsem tě něčím v mích příspěvcích urazil tak to se omlouvám.<br />
To jsem v žádným případě nechtěl. "PROMIŇ"<br />
<br />
Máš pravdu je to 1.Tim 3,2-7<br />
Na tom úryvku není co osvětlovat je to tak jak to je a já to myslím úplně vážně.<br />
Při čtení Bible je potřeba rozlišovat co je psáno v podobenstvích a co ne "svádí-li tě tvoje ruka, usekni ji..."<br />
I když by to mnohdy u někoho nebylo na škodu.<br />
<br />
""nechápu, proč jsi ho se prostě napsal...nevidím k němu žádnou souvislost (leda že pod svátost svěcení by se dala zahrnout i svěcení biskupů)...""<br />
<br />
Nevím proč se na to ptáš??<br />
Přečti si to co jsi psal modře. <br />
<br />
""Jedná se o svátost živých křesťanů. Svátost manželství nemůžou přijmout kněží, (u řeckokatolíků je možné stát se knězem i po té, co je muž ženatý). ""<br />
<

had

omlouvám se, jestli můj příspěvek zazněl nějak divně.. víš, já jsem tohle psal někdy v minulém roce (30.9.08) a tak už přesně nevím o čem byly komentáře a od té doby jsem je popravdě nestudoval. <br />
tvoje vysvětlení, že se vztahuje k modrým popiskům mi stačí :)<br />
<br />
- nechci Bibli označovat za bludy, já jsem opravdu netušil, že je to citace z Bible a měl jsem za to, že je to tvůj názor.<br />
<br />
- ? asi už nic :)<br />
přeju hezký (žádným Hadem nezkažený) den :-)

Zobrazit 34 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková